Hinnad

Iga tekst on eriline ja nõuab tõlkijalt kord rohkem, kord vähem vaeva. Seepärast ei saa tõlkija küsida iga töö eest ühesugust honorari. Iga tellimust eraldi kalkuleerides saan Teile pakkuda optimaalset tulemust mõistliku hinnaga. 
Honorari arvestamine sõltub algteksti mahu kõrval järgmistest asjaoludest:
Kui keeruline on tekst, s.t. kui palju aega kulub erialaterminite otsingule?
Millisel eesmärgil vajate tõlget? Kas tekst on mõeldud firmasiseseks või avalikuks kasutamiseks?
Kas vajate kinnitatud tõlget ja kui kiire on tööga? 
Millise failiformaadiga on tegu? Töödeldavad failid kiirendavad tõlkija tööd. 

Tavaliselt arvestatakse honorari standardridade või -lehekülgede järgi. Tabelite ja esitluste, toimetamis- või korrigeerimistööde puhul on õiglasem arvestada tõlke maksumust ajakulu järgi. Võtke palun minuga ühendust ja ma teen Teile hinnapakkumise, mis arvestab teksti omadusi ja Teie erisoove.

Suulise tõlke puhul lepime samuti kokku tunnitasus. Vajalike reisiaegade katteks arvestatakse sageli madalam honorar.

Jään ootama Teie päringut.