Teenused

  • Isikudokumentide, tunnistuste, diplomite, lepingute ja muude dokumentide kinnitatud tõlked esitamiseks notaritele ja ametiasutustele
  • Üldkeeleliste ja erialatekstide tõlked
  • Tekstide toimetamine ja korrigeerimine
  • Suhtlemine Teie äripartneritega
  • Keeleline abi ja nõuanne
  • Suuline tõlge messidel, üritustel, koolitustel, seminaridel, kohtutes ja ametiasutustes