Valdkonnad

Dokumentide ja üldkeeleliste teemade kõrval tõlgin tekste järgmistest valdkondadest: 

 • Majandus
  Infovahetus ettevõttes ja kirjavahetus, lepingud ja põhikirjad
 • Turundus, avalikud suhted ja reklaam
  Pressitekstid, esitlused, firmaprofiilid, voldikud, reklaamtekstid, messidokumendid
 • Õigus
  Juriidilised tõlked kohtutele, ametkondadele ja advokaatidele, notaritele esitatavad dokumendid
 • Turism, kultuur, meedia, poliitika, haridus
  reisikirjeldused, reisijuhid, näituste kataloogid, ajaleheartiklid, õppematerjalid
 • teabekirjandus, lasteraamatud

Küsige palun ka teisi valdkondi!