Kvalifikatsioon

Võõrkeelte ja keelevahendamisega olen tegelenud kooliajast peale. Tartu Ülikoolis õppisin saksa, inglise ja põhjamaade filoloogiat. Magistridiplomi sain Müncheni Ülikoolist, kus keeleteaduse kõrval tegelesin politoloogia ja rahvamajandusega, et laiendada tõlketööks vajalike erialateadmiste spektrit. 

Alates 2003. aastast töötan vabakutselise tõlgi ja tõlkijana. Vandetõlgina olen volitatud tegema kinnitatud tõlkeid kohtutele, notaritele ja muudele ametiasutustele. Saksamaa suurima tõlkide ja tõlkijate erialaliidu BDÜ liikmena kasutan võimalusi koolitusteks ja täiendõppeks. Tihe koostöö Eesti ettevõtete ja organisatsioonidega hoiab mind kursis eesti keele ja Eesti ühiskonna arenguga.